Nuskambėjo aplodismentai Veiverių krašto šviesuoliams

Šeštadienį Skriaudžiuose, Veiverių kultūros ir laisvalaikio centre, vyko tradiciniai „Via Vera“ apdovanojimai.

Veiverių seniūnijos, Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro ir Veiverių seniūnijos bendruomenių kas dveji metai organizuojamame konkurse bei apdovanojimų renginyje pagerbiami labiausiai kaimo bendruomenėms nusipelnę šviesuoliai, savo pavyzdžiu darantys gyvenimą prasmingesnį, šviesesnį.
Veiverių seniūnijos įstaigų ir organizacijų pasiūlytus kandidatus vertina organizatorių sudaryta vertinimo komisija. Atsižvelgiant į kandidatų nuopelnų svarbą per pastaruosius dvejus metus, įvertinant jų visuomeninę ir profesinę veiklą seniūnijos žmonių labui, šiems šviesuoliams įteikiami „Via Vera“ – „Tiesaus kelio“ apdovanojimai. Atrinkti nominantai teikiami Prienų rajono savivaldybės nusipelniusių žmonių apdovanojimų konkursui „Dėkingumas“.
Šiluma pulsuojančiuose „Via Vera“ apdovanojimuose paaiškėjo, kas visą savo gyvenimą ar per paskutinius dvejus metus dažniausiai ir ryškiausiai prisidėjo prie savo krašto žmonių gerovės bei seniūnijos vardo garsinimo. Iš viso šviesuoliams išdalinta 14 įvairių nominacijų apdovanojimų.

Nominacija „Pagalba žmogui“ atiteko Donatai ir Egidijui Gyliams. Jaunųjų ūkininkų šeima kiekvienais metais savo derliumi paremia šeimas, kurioms labiausiai reikia pagalbos. Socialiai remtinos šeimos nuolatos yra nudžiuginamos šių aktyvių ir šviesių žmonių parama. Jaunųjų ūkininkų šeima pagalbos stokojančių šeimų neapleidžia ir per šventes. Šventiniu laikotarpiu šeimos iš jaunųjų ūkininkų rankų sulaukia dovanų. Donata ir Egidijus aktyviai dalyvauja ir seniūnijos kultūriniame gyvenime, šoka „Tryptinyje“. Pažįstantys žmonės juos apibūdina kaip nuostabius, šiltus ir tyliai pagalbą teikiančius žmones.

Nominacija „Sveikatos apsauga“ atiteko VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytojai Linai Kazlauskienei.
Nors Lina kilusi iš Kazlų Rūdos, dar lankant pradines klases gyvenimo vingiai ją atnešė į Veiverius. Čia ji baigė Veiverių Tomo Žilinsko gimnaziją, vėliau – medicinos universitetą. Įgijusi pediatrės specialybę, Lina dabar dirba šeimos gydytoja.
Nors sakoma, kad savame krašte pranašu nebūsi, jos visi klauso tarsi pranašės, nes jei Lina pasakė – reikia vykdyti.
Lina Kazlauskienė „Via Vera“ apdovanojimą gauna jau nebe pirmą kartą.
Dirbdama vyriausia gydytoja, L. Kazlauskienė itin rūpinasi ligonine ir slaugos namais, nuolat dalyvauja įvairiuose projektuose, kad pagerintų nedideliame miestelyje teikiamų medicinos paslaugų kokybę. Jos iniciatyva Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centre įrengtas liftas, sutvarkyta aplinka, šilumos ūkis, pakeisti langai, visur švaru ir tvarkinga.
Apdovanojimo metu Linai palinkėta, kad išsipildytų jos svajonė – Veiveriuose pastatyti naują polikliniką.

Nominacija „Sportas“ įteikta Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos kūno kultūros mokytojai metodininkei Daivai Macijauskienei.
Dar studijuodama Kūno kultūros akademijoje, 1999 m. Daiva pradėjo ugdyti Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos jaunuosius sportininkus. Skatindama gimnazijos moksleivių fizinį aktyvumą, Daiva baigė ir edukologijos magistrantūrą.
Jos dėka moksleiviai dalyvauja įvairiose rajoninėse ir zoninėse krepšinio, stalo teniso ir kvadrato varžybose, Mokytojų dienos regatoje, įvairiuose projektuose. Sportas Daivai – ne tik darbas, bet ir gyvenimo būdas. Daiva nepraleidžia progos dalyvauti ir Kauno, Vilniaus maratonuose. Sportininkė savo gimtajame krašte veda ir aktyvaus sporto užsiėmimus moterims, kartu su Veiverių bendruomenės centru įgyvendina projektą „Judėk ir būsi sveikas“.
Daivai nesvetima ir visuomeninė veikla. Ji nuolat prisijungia organizuojant sporto varžybas seniūnijos švenčių metu bei organizuojant Romualdo Mikalojaus Ermošenkos stalo teniso moksleivių taurės varžybas, rajonines štangos spaudimo ir svarsčių kilnojimo bei kitas varžybas.

Nominaciją „Mokslas ir švietimas“ pelnė net kelis dešimtmečius Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje dirbanti lietuvių kalbos mokytoja Irena Grinevičienė.
Lietuvių kalbos mokytoja ji jau dirba daugiau nei 40 metų. Griežta, reikli, atsakinga ir puikiai savo darbą išmananti specialistė. Visi buvę mokiniai iki šiol Ireną mini geru žodžiu. Tai mokytoja, pasižyminti rūpestingumu moksleiviams ir mokinių labui galinti dirbti dieną ir naktį.

Nominacija „Visuomeninė veikla“ apdovanotas Veiverių kraštui aukščiausioje savivaldybės valdžioje atstovaujantis Prienų rajono savivaldybės Tarybos narys Cezaras Pacevičius.
Cezaras nuolatos domisi savo krašto žmonių problemomis, ieško jų sprendimo būdų,dažnai remia seniūnijos renginius.
Jo dėka per praėjusias Kalėdas į Veiverius atkeliavo Betliejaus ugnis. Cezaras rūpinasi socialiai remtinomis šeimomis, vaikams organizuoja keliones.

„Via Vera“ apdovanojimą „Verslo plėtra“ pelnė jau ne vienoje savivaldybėje žinomas verslininkas Vidas Ruseckas.
Gimęs ir augęs Veiverių krašte, Vidas čia nusprendė įkurti ir savo verslą. Baigęs Lietuvos žemės ūkio akademiją ir sukūręs šeimą, jis jau 1992 m. Veiveriuose įkūrė lentpjūvę, kurioje įdarbino Veiverių seniūnijoje gyvenančius kraštiečius. Plėsdamas verslą, 2008 m. Kazlų Rūdos savivaldybėje įsigijo medžio apdirbimo įmonę, o 2015 m. įkūrė dar vieną medžio apdirbimo įmonę ir Veiveriuose. Ruseckų šeima dažnai pagelbėja savo krašto gyventojams, įstaigoms ir organizacijoms, rūpinasi ir Veiverių Šv. Liudviko bažnyčia, kuri jų dėka gražėja. Laimutė ir Vidas Ruseckai nelieka abejingi ir seniūnijos renginiams. Jie nuolatiniai ir vieni didžiausių jų rėmėjai.

Nominacija „Kaimo plėtra“ atiteko ūkininkui Ovidijui Drūliai.
Ūkis Ovidijaus Drūlios senelių žemėje įkurtas 1990 m., kai joje Ovidijaus tėvas Vytautas žengė pirmuosius ūkininkavimo žingsnius. Po 15 metų, 2005-aisiais, visas ūkis perėjo į Ovidijus rankas. Netrukus žirgus laikančiai šeimai kilo mintis atidaryti ir žirgyną, kuris bėgant metams išsiplėtė. 2015 m. išdygo naujas maniežas. Žirgyne prasidėjo aktyvios treniruotės, jame kasmet vyksta konkūrų varžybos. Gali būti, kad netrukus išsipildys ir Ovidijaus svajonė – naujame manieže surengti Lietuvos čempionato konkūrą.
Žirgyno plėtra dar tik vyksta. Planai – dideli ir ambicingi. Tarp jų ir tikslas – kuo daugiau jaunų žmonių sudominti žirgininkyste. Vis patrauklesniame ir garsėjančiame žirgyne laikoma net 40 žirgų, o gražūs ir prižiūrėti žirgai abejingų nepalieka. Ovidijaus Drūlios ūkis kasdien plečiasi, greitai čia bus auginami ir mėsiniai galvijai.

Nominacija „Išradingas kaimo aplinkos gražintojas“ įteikta Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos buhalterei Loretai Krušinskienei.
Loreta – nuolatinė tautodailės puoselėtoja Veiverių krašte, savo karpiniais stebinanti ir džiuginanti visos seniūnijos gyventojus. Jos papuošimai jau antri metai įvertinami ir konkurso „Lai ateina šventės žiburiuotos“ apdovanojimais. Nors jaunoji kūrėja šiuo metu rūpinasi savo mažąja atžala, tačiau nepaliauja ir toliau kurti įspūdingus meno kūrinius.

Nominacija „Jaunimo lyderis“ apdovanota moksleivė Gabrielė Kveragaitė.
Gabrielė mokosi Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje, aktyviai dalyvauja mokyklos veikloje, jau antri metai yra subūrusi ir mokinių tarybą, kuri atsakinga už mokyklos renginius, masines išvykas, priima bendrus sprendimus dėl mokymosi. Gabrielė aktyviai dalyvauja seniūnijos kultūriniame gyvenime, ypač veikloje su vaikais. Pepė Ilgakojinė, Klounas ir kiti vaikučių mylimi pasakų veikėjai – ne kieno kito, o Gabrielės įkūnyti personažai. Gabrielė savanoriauja akcijoje „Maisto bankas“, domisi jaunųjų mamų veikla.

Nominacija „Veiklumas ir iniciatyvumas“ atiteko gerai visiems Veiverių krašto gyventojams pažįstamam Valiui Januševičiui.
Valius dar jaunystėje domėjosi muzika bei jos instrumentais, garso įranga, Veiveriuose ir Skriaudžiuose savo jauniesiems kraštiečiams vesdavo diskotekas. Polinkis muzikai neišseko ir pasukus verslo keliu. Gyvenimo kelias Valių vėl sugrąžino į kultūros ir laisvalaikio centro salę. Jo leidžiama muzika bei atliekamos dainos vilioja kiekvieno renginio metu. Valius – tas žmogus, kuris niekada neatsisako padėti ir seniūnijos organizacijoms bei gyventojams. Jis žinomas ne tik kaip muzikinių pramogų, bet ir įvairiausių darbų specialistas.

Nominacija „Kultūra“ atiteko Skriaudžių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius auklėtojos padėjėjai Ramintai Grėbliauskienei,
renginių metu kartu su Valiumi savo dainomis džiuginančiai Veiverių gyventojus bei svečius iš kitų savivaldybių.
Raminta paauglystėje pradėjo giedoti Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčios chore. 2005 m. tapo Skriaudžių kultūros namuose įsikūrusios grupės, o dabar vokalo studijos „Cukraus pudra“ viena pirmųjų narių. Raminta baigė Kauno „Aušros“ gimnaziją, po jos – Kauno kolegiją, kur įgijo verslo vadybos specialybę. Baigusios mokslus Ramintos nesuviliojo miesto gyvenimas. Jos meilė gimtiesiems Skriaudžiams tik sustiprėjo, Raminta vis labiau įsitraukė į miestelio ir visos seniūnijos kultūrinę veiklą.
Ji nuolat savanoriškai prisideda prie įvairių seniūnijos renginių organizavimo, kuria ir įgyvendina įvairius kultūrinius projektus. Savo balsu ir nuostabiu moterišku grožiu užburia ne tik Prienų rajono, bet ir kitų Lietuvos miestų bei miestelių žmones. Raminta vis dar aktyviai dalyvauja vokalo studijos „Cukraus pudra“ veikloje ne tik kaip dainininkė, bet ir kaip įvairių idėjų autorė, studijos įvaizdžio kūrėja, dainų tekstų autorė.

Nominacija „Patriotizmo ugdymas“ iškilmingai įteikta Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Prienų filialo valdybos pirmininkei Dalytei Raslavičienei.
D. Raslavičienė gimė 1938 metais Vilkaviškio rajone Pavištyčio kaime ūkininkų šeimoje. 1951 metais kartu su tėvais buvo ištremta į Sibirą. Kartu su tėveliu dirbo taigoje, kirto galingus kedrus. Ištekėjo už likimo draugo Tiliaus Raslavičiaus. Su vyro šeima grįžo į Lietuvą, įsidarbino Veiverių pieninėje pieno surinkėja.
Prasidėjus atgimimui, Dalytė buvo aktyvi Veiverių sąjūdžio grupės narė, o vėliau ir rajono sąjūdžio tarybos narė. 1988 m. sukvietusi talką, pradėjo tvarkyti Lietuvos partizanų kapavietę, esančią jos vyro žemėje. Prie užkastų 40-ties laisvės kovotojų Dalytė kartu su tremtiniais iš pelkių, pamiškių surinko dar 35-ių laisvės kovotojų palaikus ir iškilmingai juos palaidojo į bendrą kapavietę, kuri buvo pavadinta Skausmo kalneliu. 1989 metais D. Raslavičienė išrinkta Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Prienų skyriaus pirmininke.
D. Raslavičienės rūpesčiu atstatytas partizanų bunkeris Vangų giraitėje, Birutės štabo bunkeris su koplytėle Skausmo kalnelyje. Jos pastangomis Skausmo kalnelyje parimo daugelis paminklų, kryžių. Skausmo kalnelis yra įvertintas kaip gražiausia kapavietė, kurioje lankosi ne tik rajono svečiai, mokiniai, bet lankėsi ir Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus, vyskupai Juozas Žemaitis, Rimantas Norvila ir daugelis kitų žymių asmenybių.

Nominacija „Krašto tradicijų saugojimas ir puoselėjimas“ atiteko Romualdai ir Liudvikui Spūdžiams.
Tai šeima, kuri iš kartos į kartą pasižymi patriotiškumu, rūpinasi savo krašto istorijos ir kultūrinio paveldo išsaugojimu.
Kaimo šviesuolis Vincas Liorentas (1921–1994) per visą savo gyvenimą sukaupė gana turtingą straipsnių ir fotografijų archyvą, bylojantį apie Skriaudžių kaimo, Veiverių seniūnijos, ansamblio „Kanklės“ ir Skriaudžių krašte veikusios Šaulių kuopos veiklą. Taip pat daug prisidėjo prie Nepriklausomybės paminklo atstatymo 1988 m. Sukaupta archyvine medžiaga Vinco Liorento artimieji mielai dalinasi su kitais.
Suprasdama istorinės medžiagos išsaugojimo svarbą, Vinco Liorento darbus tęsia ir jo dukra Romualda Liorentaitė-Spūdienė, nuo 1961 m. kankliuojanti Skriaudžių ansamblyje „Kanklės“.
Romualda Spūdienė su savo vyru Liudviku Spūdžiu iki šių dienų dalyvauja ansamblio „Kanklės“ veikloje.

Garbingiausia nominacija „Seniūnijos pasididžiavimas“ atiteko Veiverių šv. Liudviko parapijos klebonui Kęstučiui Vosyliui.
Kęstutis, gimęs 1964 m. ir nusprendęs savo gyvenimą susieti su kunigyste, 1991 m. buvo įšventintas į kunigus. Ilgą laiką rūpinęsis žmonių tikėjimu ir teikęs jiems visokeriopą pagalbą, 2013 m. pradėjo eiti Veiverių šv. Liudviko parapijos klebono pareigas. Neilgai trukus klebonas tapo gerbiamas ir mylimas Veiverių krašto gyventojų dvasinis vedlys.
Jo iniciatyva prasidėjo Veiverių bažnyčios ir parapijos namų remontas. Pasitelkus į pagalbą vietinius savanorius parapijiečius, per daugiau kaip dvejus metus bažnyčioje pastatytas kieto kuro katilas, įvestas šildymas, pakeistos durys ir grindys, apšiltintos lubos, langai, sutvarkyta aplinka. Baigia atgimti ir parapijos namai. Klebonas negailėdamas savo laiko ir sveikatos prie remonto prisideda ir pats. Veiverių klebonui pavyko suvienyti jau beišsibarstančią bendruomenę. Prie tokio sunkaus darbo ir vykdomų pareigų klebonas laiko randa ir senelių, vienišų žmonių lankymui, rūpinasi Veiverių miestelio aplinkotvarka ir žmonių gerove, rodo pavyzdį Veiverių parapijos jaunimui.

Visiems nominantams iš stiklo gamintus apdovanojimus įteikė Veiverių seniūnas Vaclovas Ramanauskas. Nominantus sveikino ir Lietuvos Respublikos Seimo nariai Andrius Palionis bei Vytautas Kamblevičius, Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Visockas, Tarybos nariai Loreta Jakinevičienė, Aušra Deltuvienė, Cezaras Pacevičius, Martynas Butkevičius, Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis bei visas būrys nominantų artimųjų bei draugų.

Savo dainas nominantams dovanojo Ežerėlio kultūros centro moterų vokalinis ansamblis (vad. Rūta Mažeikienė) bei visada savo dainomis Veiverių bei visą Prienų kraštą džiuginantys „Cukraus pudros“ dainininkai Monika Grėbliauskaitė, Rūta Naujokaitė, Karolina Gustaitytė, Dominykas Šimonis „Via Vera“ nominantė Raminta Grėbliauskienė bei Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro vokalistai Virginija Mitrikevičienė bei „Via Vera“ nominantas Valius Januševičius. Saksofonu klausytojus džiugino Žygimantas Laureckas. Šokiais džiugino Aleksoto linijinių šokių klubas „Vėjūnė“.

Padėkos ir šilumos kupiną renginį vainikavo visų svečių gausiai suneštos vaišės, kurių metu nominantai galėjo pasidalinti ir mintimis apie ateitį, tęsiamus ir planuojamus gerus darbus, apie tai, kokį džiaugsmą žmogui suteikia tas mažytis pagalbos ir laimės spindulėlis.

DSC_1411

Mantvydas Prekevičius