Bažnytinių chorų šventė „Šv. Cecilija – menininkų globėja“

Lapkričio 25 d. 9:30 val. Veiverių Šv. Liudviko bažnyčioje vyks bažnytinių chorų šventė „Šv. Cecilija – menininkų globėja. Dalyvauja chorai iš Ąžuolų Būdos, Jūrės, Pažėrų ir Veiverių parapijų.

cecilija-paskutine