Skausmo kalneliui – 30

spaudai

9.30 val.  Šv. Mišios Veiverių Šv. Liudviko bažnyčioje

10.45 val. Partizanų kapavietės Skausmo kalnelio 30 metų įkūrimo minėjimas ir memorialinės lentos Tauro apygardos partizanams šventinimas

11.30 val. Renginio metu,  nuo Skausmo kalnelio išlydėsime Pilietinio patriotinio žygio dalyvius į Čiudiškes, Mato Šalčiaus tėviškę.

Po renginio Veiverių šaulių namuose – atsiminimų popietė