Lapkričio 19 d. 10 val. Skriaudžių šv. Lauryno bažnyčioje chorų šventė „Šv. Cecilija – menininkų globėja“

Lapkričio 19 d. Skriaudžių šv. Lauryno bažnyčioje vyks bažnytinių chorų šventė „Šv. Cecilija – menininkų globėja“.

10 val.  chorai giedos šv. Mišiose bei po jų.

Dalyvauja: sakralinės muzikos grupė „Laetare“ (vad. Laima Botyrienė) ir Skriaudžių parapijos choras.

cecilija2017