Šalies mokinių folklorinių šokių varžytuvių „Patrepsynė 2016“ Prienų rajono turas

ŠALIES MOKINIŲ FOLKLORINIŲ ŠOKIŲ VARŽYTUVIŲ „PATREPSYNĖ 2016“ NUOSTATAI PATVIRTINTA Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus 2016 m. vasario 10 d. įsakymu Nr.(1.2)-V-4

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šalies mokinių folklorinių šokių varžytuvių „Patrepsynė 2016“ nuostatai reglamentuoja renginio tikslus, dalyvius, dalyvavimo sąlygas, repertuarą, varžytuvių eigą, atlikimo reikalavimus, vertinimą, organizatorius.

 

II. TIKSLAI

 

2. Vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumas, negatyvaus elgesio prevencija.

3. Folklorinio šokio kaip saviraiškos ir bendravimo priemonės propagavimas.

4. Lietuvių etninės kultūros vertybių aktualizavimas globalizacijos kontekste.

5. Liaudies šokio natūralumo, charakteringumo, regioninių ypatumų atskleidimas ir individualios interpretacijos galimybių paieška.

6. Gilesnė ir platesnė pažintis su folkloriniu šokiu, jo raiškos galimybėmis nūdienos kultūroje.

 

III. DALYVIAI, DALYVAVIMO SĄLYGOS

 

7. Varžytuvėse dalyvauja Lietuvos mokiniai.

8. Varžytuvėse gali dalyvauti tik poros (mergaitė – berniukas, mergina – vaikinas).

9. Apranga – pageidautina tautinis kostiumas.

10. Vaikų folkloro ansamblių, kuriems suteiktos mėgėjų meno kolektyvų I ir II kategorijos, šokėjai varžytuvėse dalyvauja tik kas antri metai (lyginiais metais, 2016-aisiais dalyvauja).

11. Dalyvaujantys šokėjai pasirenka vieną šokių grupę iš žemiau pateikto sąrašo:

I-oji grupė PRADEDANTIEJI – rekomenduojama pradedantiesiems, mažai patyrusiems šokėjams. Šioje grupėje negali dalyvauti ankstesnėse „Patrepsynėse“ geriausiomis pripažintos poros.

II-oji grupė PAŽENGUSIEJI – rekomenduojama daugiau patirties turintiems šokėjams. Šioje grupėje negali dalyvauti ankstesnėse „Patrepsynėse“ geriausiomis pripažintos Pažengusiųjų ir Patyrusiųjų šokėjų poros.

III-oji grupė PATYRUSIEJI rekomenduojama patyrusiems šokėjams. Šioje grupėje negali dalyvauti ankstesnėse „Patrepsynėse“ geriausiomis pripažintos Patyrusiųjų šokėjų poros.

12. Pora privalo šokti visus pasirinktos grupės šokius.

13. Finaliniame renginyje dalyvauja tik II-ame etape atrinktos, iš vieno miesto ar rajono ne daugiau kaip keturios (iš didžiųjų miestų – ne daugiau kaip aštuonios) pageidautina skirtingų amžiaus grupių poros. Organizatoriai turi teisę kai kurioms šokėjų poroms įteikti vardinius kvietimus dalyvauti „Patrepsynės“ finale.

14. Užpildytą finale dalyvausiančios poros anketą (pridedama) kaip paraišką prašome pateikti iki 2016 m. balandžio 14 d. elektroniniu paštu: patrepsyne@gmail.com .

 

 

 

IV. VARŽYTUVIŲ ŠOKIAI

 

Žvaigždutė – visoms grupėms privalomas nekonkursinis šokis pasisveikinimui

 I grupė PRADEDANTIEJI 
  Pavadinimas Šaltinis
1 Kadagys Naktišokiai II. DVD. Vilnius, 2012. Nr. 10.
2 Ka tu teci Šoks broliukai šokinį. Vilnius, 2001. / Sudarytoja Audronė Vakarinienė. – Psl. 78.
3 Latrišas Skamba skamba kankliai: šokiai. Vilnius, 1994. / Sudarytoja Eugenija Venckauskaitė. – Nr.7.
4 Polka dribsiukas Šoks broliukai šokinį. Vilnius, 2001. / Sudarytoja Audronė Vakarinienė. – Psl. 221.
5 Žydelka Lietuvos liaudies kultūros centro archyvas
  Žvaigždutė Naktišokiai II. DVD. Vilnius, 2012. Nr. 15.
 II grupė PAŽENGUSIEJI 
  Pavadinimas Šaltinis
1 Latrišas Skamba skamba kankliai: šokiai. Vilnius, 1994. / Sudarytoja Eugenija Venckauskaitė. – Nr.7.
2 Pabėgėlis Šoks broliukai šokinį. Vilnius, 2001. / Sudarytoja Audronė Vakarinienė. – Psl. 163.
3 Rolenderis Naktišokiai II. DVD. Vilnius, 2012. Nr. 13.
4 Vengierka Naktišokiai II. DVD. Vilnius, 2012. Nr. 14.
5 Vilties valsas Šoks broliukai šokinį. Vilnius, 2001. / Sudarytoja Audronė Vakarinienė. – Psl. 314.
  Žvaigždutė Naktišokiai II. DVD. Vilnius, 2012. Nr. 15.
 III grupė PATYRUSIEJI 
  Pavadinimas Šaltinis
1 Dustaras Lietuvos liaudies kultūros centro archyvas
2 Latrišas Skamba skamba kankliai: šokiai. Vilnius, 1994. / Sudarytoja Eugenija Venckauskaitė. – Nr.7.
3 Oi tu, Juzi Naktišokiai II. DVD. Vilnius, 2012. Nr. 19.
4 Olimpa Šoks broliukai šokinį. Vilnius, 2001. / Sudarytoja Audronė Vakarinienė. – Psl. 219.
5 Polka „Tūpt“ Naktišokiai II. DVD. Vilnius, 2012. Nr. 25.
6 Subota I Šoks broliukai šokinį. Vilnius, 2001. / Sudarytoja Audronė Vakarinienė. – Psl. 294.
  Žvaigždutė Naktišokiai II. DVD. Vilnius, 2012. Nr. 15.

 

Šokių aprašymai bus skelbiami internete. Nuorodą į talpyklą paskelbsime svetainėje http://patrepsyne.blogspot.com

 

V. VARŽYTUVIŲ EIGA

 

15. Varžytuvių I (klasėse, mokyklose) ir II (miestuose, rajonuose) turai vyksta iki 2016 m. balandžio 7 d.

16. II Prienų rajono turą organizuoja Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras. Varžytuvės vyks 2016 m. balandžio 8 d. 9.30 val. Veiverių kultūros ir laisvalaikio centre (Jaunimo g. 11a, Skriaudžiai, Prienų r).

17. Užpildytą poros anketą siųsti iki 2016 m. balandžio 5 d. el. paštu daliavenckiene@gmail.com

18. Varžytuvių finalinis renginys numatomas 2016 m. gegužės 14 d. Šiaulių arenoje (informacija bus tikslinama).

VI. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

 

19. Vertinimo kriterijai: originalumas, natūralumas, išraiškingumas, muzikalumas, techniškumas, bendravimas poroje ir su kitomis poromis.

20. Visi finalo dalyviai ir jų vadovai apdovanojami padėkos raštais, atskirų šokių geriausi šokėjai – diplomais.

VII. ORGANIZATORIAI

21. Pirmąjį – mokyklos (klasės) – turą organizuoja pačios mokyklos ar kultūros įstaigos.

22. Antrąjį – miesto ar rajono – turą organizuoja savivaldybių kultūros, švietimo skyriai arba jų įgaliotos įstaigos – kultūros centrai, etninės kultūros centrai, mokyklos, meno mokyklos ir pan.

23. Finalą organizuoja Šiaulių kultūros centras.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Su varžytuvėmis susijusi informacija skelbiama internetinėje svetainėje http://patrepsyne.blogspot.com.

 Kvietimas