Skriaudžių ansamblio „Kanklės“ kompaktinės plokštelės pristatymas