Bažnytinių chorų šventė Veiverių šv. Liudviko bažnyčioje

cecilija