Gedulo ir vilties dienos minėjimas prie Mauručių geležinkelio stoties

gedulo ir vilties diena